Photo Eye Info

FOTOWERK

De fotogroep Photo Eye geeft de fotografen de kans om een eigen traject af te leggen, met respect voor de eigen visie op fotografie, met ruimte voor de creatieve invulling van het artistieke benadering van de fotografie in al zijn aspecten.

LEES MEER.....

To me, photography is an art of observation. It's about finding something interesting in an ordinary place... I've found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them.  Elliott Erwitt

Photo Eye    EXPO 2015

Tweejaarlijks exposeren de fotografen hun werk in een groepstentoonstelling. Eeder dan keizen voor een gemeenschappelijk thema, krijgen de fotografen de individuele vrijheid om zelf het werk te presenteren van hun keuze.

LEES MEER.....

“You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.”

― Ansel Adams

Photo Eye Mail

Disclaimer voor www.photo-eye.be

 

Fotogroep Poto-eye, hierna te noemen Photo-Eye, verleent u hierbij toegang tot www.photo-eye.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Photo-Eye behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Photo-Eye spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Photo-Eye.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Photo-Eye nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Photo-Eye.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Photo-Eye, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Grafisch vormgever, logo design en expo design:
Matthijs De Block

 

Webdesign en webmaster

Ward De Geest

DISCLAIMER

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.